Duurzame Energieprojecten

 • Na deze opleiding weet je hoe je jouw duurzame energieprojecten succesvol op kunt zetten
 • Basisopleiding + 3 keuzemodules (Warmte, Zon en Wind)
 • Leer alles over de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten
 • Krijg concrete handvatten om je eigen projecten succesvol te maken
 • Jouw eigen praktijk staat centraal
 • Het STAP-budget is voor deze opleiding beschikbaar!
Vraag hier het STAP-budget aan voor deze opleiding

Leer hoe je duurzame energieprojecten succesvol opzet

 • Opleiding
 • 5 oktober - 14 december 2023
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Haal meer uit je Duurzame Energieprojecten

Om de ambitieuze doelstellingen voor het verduurzamen van onze energievoorziening te halen hebben we succesvolle energieprojecten nodig. Een grote opgave waarbij van jou verlangd wordt dat je de juiste keuzes kunt maken. Speciaal voor iedereen die gaat starten of al betrokken is bij een project op het gebied van duurzame energie, hebben wij deze opleiding samengesteld.

Download de brochure
 

Je leert alles over

 • technologie, trends, kaders en beleid
 • flexibiliteit in het energielandschap en de rol van energieopslag
 • inpassing van je project in de omgeving
 • de haalbaarheid van je project en een succesvolle business case
 • samenwerking met andere stakeholders
 • het creëren van draagvlak

Na de opleiding weet je wat het betekent voor jouw eigen praktijk en hoe je het toepast zodat je projecten succesvol worden!

Bekijk het programma

 

Wat houdt de opleiding Duurzame Energieprojecten in?

Van gerenommeerde experts uit de markt leer je tijdens deze opleiding inzicht te krijgen in de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten. De opleiding is praktisch ingestoken. Dit betekent dat de docenten je op de hoogte brengen van hun visie en kennis uit de praktijk. Middels business cases ga je vervolgens zelf aan de slag. Wij nodigen je van harte uit om de discussie met de docenten en de overige deelnemers aan te gaan om zo gezamenlijk nieuwe inzichten en ideeën te creëren.
 

Volledig op maat gemaakt

Je kunt je kennis verdiepen in de modules over de specifieke thema’s:

 • Warmte en energiebesparing
 • Zonne-energie
 • Windenergie

Deze opleiding is onmisbaar om de juiste keuzes te maken en als volwaardige gesprekspartner met alle partijen aan tafel te gaan!
 

Sfeerimpressie van de opleiding:


Na het afronden van deze opleiding:

 • Beschik je over concrete vakkennis van de economische, technische en juridische aspecten van duurzame energieprojecten;
 • Ben je volledig up to date om in te spelen op de actuele ontwikkelingen, kansen in de markt te benutten en je te wapenen tegen de risico’s;
 • Heb je concrete handvatten om je eigen projecten verder te ontwikkelen en succesvol te maken!
   

Je eigen praktijk centraal

Ongeveer 2 weken voor aanvang van de opleiding ontvang je een intakeformulier. Hierop kun je aangeven wat concreet je leerdoelen zijn en wat je verwachtingen zijn van deze opleiding. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voorbereiden.
 

Basismodules:

Module 1:

Duurzame Energie: de markt, de transitie en het beleid
Wat zijn de marktontwikkelingen en technische mogelijkheden en hoe vertaal je het raamwerk van beleid en subsidies naar je eigen situatie?

Module 2:

Flexibiliteit en energieopslag
Hoe maak je je energiesysteem flexibel en welke rol kan energieopslag daarbij spelen?

 

 

Module 3:

Duurzame energieprojecten en de omgeving
Hoe past je project in de omgevingsplannen?

Module 7:

Business Case en Projectfinanciering
Leer hoe je waarde creëert in je duurzame energieproject en je financieel rendement genereert

Module 8:

Duurzaam gedrage en energie
Hoe krijg je je intern en externe stakeholders mee en hoe ga je om met weerstand?

Module 9:

Business Case en Projectaanpak
Wat kun jij doen om je project succesvol te maken? Hoe zorg je dat het gedragen en haalbaar is?


Keuzemodules:

 

In samenwerking met:

Programma van de opleiding Duurzame Energieprojecten

 

Module 1 (basismodule)

Duurzame Energie: de markt, de transitie en het beleid

Tijdens deze dag hoor je alles over de energiemarkt in zijn totaliteit en het aandeel van duurzame energie hierin. Daarnaast komen de drijfveren, het beleid en de regulering aan bod. Wat betekent dit allemaal voor jou?
 

De energiemarkt

 • Ontwikkelingen en trends
 • Marktaandeel van duurzame energie in NL en EU
 • Rollen van het "nieuwe" energiebedrijf: producent, netbeheerder, leverancer en eindgebruiker
 • Nieuwe toetreders en de rol van lokale energiecoöperaties
 • De rol van de EU in de NL energie transitie
 • Energieproductie vs. Energiebesparing in de klimaatstrategie
 • De kosten en de baten
 • Transitie; invloed op de energieprijzen
 • Drijfveren voor de transitie naar meer duurzame energie
   

Highlights transitie technologie

 • Verschillende kenmerken van de populairste duurzame energiebronnen in Nederland
 • Ontwikkelingen bij de energie infrastructuur
 • Potentieel om conventionele bronnen te vervangen
 • Kostprijsontwikkeling en leercurve
 • Uitdagingen bij de integratie van duurzame energiebronnen
   

Beleid en regulering

 • Belangrijke beleidsontwikkelingen en voorspellingen
  • Kader Energietransitie
  • SER Energieakkoord
  • Energy Efficiency Directive (EED)
 • Hoe beleid in haar verschillende hoedanigheden wordt gebruikt om de economische aspecten van hernieuwbare energie te veranderen
 • Beleidsinstrumenten
  • Fiscale stimulansen
  • Subsidies
  • Duurzame verplichtingen
  • Feed-in tarieven
  • Groene stroom certificaten
  • Verzilvering van de CO-2waarde, etc.
 • Het debat over energiesubsidies en de kosten voor klanten
 • Vergunningen en contracten

Docent: Hans Kursten, Procesmanager, p2 projectmanagement

Met bijdrage van: Jorn ten Have, Senior Adviseur Duurzame Energieproductie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


Module 2  (basismodule)

Energieopslag en flexibiliteit

Tijdens deze module hoor je alles over de mogelijkheden voor opslag van duurzame energie. Ook gaan we in op het belang van flexibiliteit in het energienet.
 

Energieopslag en flexibiliteit 

 • Belang van flexibiliteit in het toekomstig energielandschap
 • Energieopslag versus andere flexibiliteitsopties
 • Verschillende toepassingsvormen van energieopslag
 • Techno-economische ontwikkelingen
 • Energieopslag in de gebouwde omgeving - smart grids, smart homes
 • Waarde van energieopslag - enkele voorbeelden
 • Praktijkcase: (tijdelijke) opslag van zonne-energie

Docent: Geert Litjens, Energy Systems Specialist, Spectral


Module 3 (basismodule)

De Omgeving

Tijdens deze module kijken we hoe je kunt anticiperen binnen gebiedsontwikkeling en met welke aspecten van de omgeving je te maken krijgt.
 

 • Integratie van de energietransitie binnen duurzame gebiedsontwikkeling
 • Wat is de context van je project in het omgevingsplan en de omgevingsvisie?
 • Hoe vind je de juiste balans tussen natuur/landschap enerzijds en energie/energieopwek anderzijds?
 • Implementatie van de Regionale Energie Strategie; van papier tot uitvoering
 • Anticiperen op de Omgevingswet
 • De actieve dialoog met de omgeving
 • (Het organiseren van) het participatietraject

Docent: Mercè de Miguel Capdevila, Procesmanager, P2


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 4 (keuzemodule)

"De toekomstige vraag naar warmte zo duurzaam mogelijk invullen"

 • De positie van warmte in de energieketen en specifiek voor de gebouwde omgeving
 • Het gebruik van warmte en de relatie met koude
 • Termen in de warmtetransitie:
  • energieneutraal
  • CO2-vrij
  • energie-producerend
  • BENG
  • Nul-op-de-meter'
 • Welke warmtebronnen zijn beschikbaar?
 • Energiebesparing
 • Objectieve vergelijking warmte opties
 • Projectaanpak
 • Verschillende toekomstbeelden
 • Warmte in de RES en de Transitievisie Warmte

Docent: Christiaan van Soest, Consultant & Ontwikkelaar, De WarmteTransitieMakers / Greenvis


Module 5 (keuzemodule)

Zonne-energie

Bij deelname aan minimaal 4 modules krijg je 3 maanden toegang tot de volledige kennisbank van ISSO met o.a. het Handboek HBze Zonne-energie.
 

PV projecten voor de particuliere en zakelijke markt

 • Marktaandeel zonne-energie in Nederland en Europa
 • Ontwikkeling van decentrale opwekking
 • Technologische ontwikkelingen en trends
 • Uitdagingen in de integratie van zonne-energie in het energiesysteem
 • Relevante wet- en regelgeving: SER Energieakkoord, saldering/belastingkorting, etc.
 • Procedures en vergunningen
 • Business case en financiering van fotovoltaïsche projecten: particulier vs zakelijk
  • Realisatie PV bij huishoudens
  • Het coöperatieve model
  • Opbrengstberekeningen: investering en exploitatie
 • Burgerparticipatie
 • De rol van gemeenten binnen lokale zonne-energie initiatieven

Inclusief praktijkcase:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: zonnepanelen op het dak van HST Groep

Docent:
Jaap Baarsma


Module 6 (keuzemodule)

Windenergie

Bij deelname aan de module Windenergie ontvang je gratis het boek Alles over Windenergie!
 

Windenergie op land en op zee

 • Hoe maak je een windenergie business case?
  • Investeringskosten
  • Operationele kosten
  • Inkomen
  • Rendement (IRR/NPV)
 • Hoe maak je een windenergie business case?
 • Hoe zet een windturbine de wind om in elektriciteit?
 • Wat zijn de technologische ontwikkelingen op het gebied van windturbines?
 • Met welk beleid en wetgeving moet je rekening houden?
 • Wat zijn de uitdagingen in de directe leefomgeving en ruimtelijke ordening?
 • Hoe ga je om met weerstand?
 • De fasen in een windproject. En wat wordt er van je verwacht in elke fase?
 • Ontwikkelfase tot vergunning
 • Inkoop en aanbestedingen
 • Hoe verloopt de bouw: fundaties, netinpassing & plaatsing windturbines

Docent:
Tijmen Keesmaat, Directeur, Green Trust Consultancy


Module 7 (basismodule)

Tijdens deze module leer je alles over het maken van een goed onderbouwde en gevalideerde business case: de zakelijke rechtvaardiging van het project. Tijdens de virtual classroom krijg je de theoretische uitleg over deze onderwerpen. Bij module 9 ga je tijdens de fysieke bijeenkomst zelf aan de slag met voorbeelden en cases.
 

Business Case Analyze en Planning

 • Haalbaarheid van het project – feasibility study
 • Het verdienmodel
 • Constructie van de samenwerking
 • Het structureren van een project voor hernieuwbare energie
 • Het spreken van de financiële taal om succesvol projectfinanciering te bereiken
  • Inzicht in de belangrijkste statistieken en cijfers
  • Definities van de belangrijkste terminologie
  • Meten van de financierbaarheid van een project
 • Financieringsbronnen
  • Verschillende spelers
  • Eisen en verwachtingen
  • Bekende én minder bekende bronnen
 • Investeringen vanuit verschillende perspectieven
 • Trends en ontwikkelingen in de investeringen voor hernieuwbare energie
   

Inleiding tot financieel management: Het genereren van financieel rendement

 • Belangrijke variabelen in een business plan en hoe ze rendement beïnvloeden
 • Omzet en kostenraming
 • Beheren van cash-flows over de gehele levensduur van het project
 • De terugverdientijd van de investeringen
 • Invloed van beleidsmechanismen op de cashflow model en project rendement
 • De specifieke kenmerken van investeringen in hernieuwbare energie
  • Risicofactoren
  • Rendementsverwachtingen
 • Financiële risico’s; welke factoren spelen een rol?
 • Contracten en verantwoordelijkheden – de juridische aspecten
 • Belasting van de huidige winst en de netto belastingen
 • Financiële administratie
  • Afschrijvingen
  • Subsidies ontvangen én behouden

Docent: Jan Willem Zwang, Oprichter, Greencrowd


Module 8 (basismodule)

Duurzaam gedrag en energie

Tijdens deze module wordt ingegaan op het creëren van draagvlak voor je project. Hoe zorg je dat je alle stakeholders mee krijgt?
 

Slimmer ontwerpen & gedragsbeïnvloeding

Hoe kun je je business case slimmer ontwerpen?

 • Vanuit het perspectief en het logische gedrag van je stakeholders
 • Toegepast op lokale energiebesparing en energieproductie
 • Hoe kunnen de inzet van gedragskennis en het inspelen op lokale initiatieven leiden tot:
  • minder kosten
  • meer kwaliteit
  • blijere burgers
  • leuker werk
 • Je leert om slimme oplossingen te ontwerpen en enthousiasme voor duurzame maatregelen te creëren vanuit het perspectief en het logische gedrag van de klant
 • Hoe krijg je je stakeholders mee en hoe ga je om met weerstand?
 • En hoe kan gedragsbeïnvloeding een rol spelen bij de financiering van je project?
 • Je hoort concrete voorbeelden van cases met lokale energiebesparing en energieopwekking en je werkt tegelijkertijd ook aan je eigen case volgens een paar eenvoudig te nemen stappen

Docent: Anjo Travaille, Eigenaar, Bovenkamers


Module 9 (basismodule)

Business Case (oefenopgaven) en Projectaanpak

Tijdens deze laatste dag van de opleiding ga je in de ochtend hands on aan de slag met de business case. In de middag komt alle informatie van de verschillende modules bij elkaar en kijken we hoe je ervoor kunt zorgen dat je een succesvol duurzaam energieproject realiseert.
 

Business Case (oefenopgaven)

Je gaat werken aan concrete voorbeeldprojecten. De theorie die behandeld is tijdens de virtuele classroom komt hierbij ruimschoots aan bod. De opgaven worden concreet uitgewerkt, waarbij het noodzakelijk is dat je op deze dag een laptop meebrengt.

Docent: Jan Willem Zwang, Oprichter, Greenspread
 

Projectaanpak & Ontwikkelingsproces

Hoe zorg je voor een succesvol gemanaged project/proces:

 • Gedragen en haalbaar
 • Inzicht in een compleet ontwikkelingstraject
 • Procesmanagement versus Projectmanagement
 • Bruikbare proces-/project technieken en omgaan met belangen
 • Uitleg van de principes van Verbindend Onderhandelen
 • Creëren van haalbaarheid en draagvlak in je proces
 • De 7-T’s: Managen met zeven regievariabelen

Docent: Hans Kursten, Procesmanager, p2 projectmanagement
 

Virtuele Q&A
Je hebt een heleboel informatie gekregen in alle modules die je gevolgd hebt. Wellicht ben je al meteen aan de slag gegaan en heb je nieuwe ervaringen opgedaan die vragen oproepen. Of je hebt naar aanleiding van het complete plaatje wat je tijdens de opleiding gekregen hebt nog vragen. In deze laatste middag zijn alle docenten virtueel aanwezig om deze vragen te beantwoorden.

Docenten:

img-Hans Kursten

Hans Kursten
Procesmanager, p2 projectmanagement

Hans Kursten studeerde werktuig-bouwkunde en bedrijfskunde. Van 2002 tot 2012 was hij werkzaam bij Eneco, waar hij o.a. als Manager Duurzame Energie zich bezig hield met de ontwikkeling van integrale decentrale energieoplossingen. Daarnaast heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed bij belangenorganisaties, regionale platforms en in
de publieke sector, waaronder Holland Solar, NWEA, DE-Koepel en Platform Duurzaam Den Haag. Intussen is Hans zelfstandig verder gegaan en geeft bij p2 projectmanagement leiding aan het ‘marktvenster’ Energie.

img-Jorn ten Have

Jorn ten Have
Senior Adviseur Duurzame Energieproductie, RVO

Jorn ten Have is als sr. adviseur duurzame energieproductie sinds 2002 werkzaam voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en haar voorgangers. Betrokken bij
verschillende programma’s en subsidie regelingen voor ontwikkeling, investeringen en exploitatie van de duurzame energie opties. Momenteel is hij binnen de SDE+ regeling verantwoordelijk voor de subsidiëring van wind-, water- en geothermie projecten.

img-Geert Litjens

Geert Litjens
Energy Systems Specialist, Spectral

Geert Litjens is onderzoeker en consultant, gespecialiseerd in duurzame energie-integratie. Hij promoveerde in 2018 op zonneenergie integratie in stedelijke gebieden. Daarnaast heeft hij veel kennis omtrent technische en economische uitdagingen binnen de energietransitie. Momenteel werkt hij aan het ontwerpen van duurzame en toekomstbestendige energiesystemen voor zowel nieuwe als bestaande stedelijke gebieden. Zijn doel is om de energietransitie te versnellen door heldere en realistische duurzame oplossingen te ontwikkelen en realiseren.

img-Mercè de Miguel Capdevila

Mercè de Miguel Capdevila
Procesmanager, P2

Mercè de Miguel Capdevila heeft gewerkt aan de vormgeving en realisatie van duurzame gebiedsontwikkelingen in binnen en buitenland. Mercè was hoofd stedenbouw van de gemeente Rotterdam en directeur van het Nationale Smart Cities programma. Mercè zet haar kennis en ervaring als procesmanager vanuit P2 samen met verschillende gemeenten en provincies in om van strategie tot realisatie van opgaven met ruimtelijke consequenties bij de implementatie van regionale energie (klimaat) strategieën te
komen. Een integrale aanpak en samenwerking met stakeholders blijken telkens een goede basis voor succes. Haar motto: “In elk probleem schuilt een kans om onze omgevingen, beetje bij beetje, toekomstbestendig te maken”.

img-Jan Willem Zwang

Jan Willem Zwang
Oprichter Stratergy en Profiteia

Jan Willem heeft voor verschillende energie- en afvalbedrijven gewerkt en heeft tijdens zijn ruim twintig jaar in de energiemarkt verschillende bedrijven opgericht zoals Greenspread en Greencrowd en recent consultancybedrijf Stratergy en energiedataplatform Profiteia. 
De afgelopen jaren heeft hij veel bestaand vastgoed verduurzaamd en al van het gas afgehaald. Deze praktijkervaring wordt ook meegenomen bij het opstellen van businesscases en het managen van de risico’s.

img-Anjo Travaille

Anjo Travaille
Expert Duurzaamheid en gedragsbeïnvloeding

Anjo Travaille kan deelnemers op een toegankelijke en leuke manier laten ervaren hoe hersenen werken, hoe gedrag tot stand komt en waarom mensen de keuzes maken die ze maken. Hij laat zien hoe je burgers, ondernemers en overheden kan laten kiezen voor het verduurzamen van vastgoed. Anjo is afgestudeerd als psycholoog en als milieukundige.

img-Christiaan van Soest

Christiaan van Soest
Consultant & Ontwikkelaar, De WarmteTransitieMakers / Greenvis

img-Jaap Baarsma

Jaap Baarsma
Senior Adviseur Duurzame Energie, EE-vision

Jaap Baarsma was voorheen voorzitter van Holland Solar en was in die hoedanigheid betrokken bij het Klimaatakkoord en meer in het algemeen bij het beleid inzake zon-PV en zon-thermie. Hij was ook adviseur duurzaamheid van ElektroNed, een groep elektrotechnische adviseurs. Daar was hij direct betrokken bij aanbestedingen en projectmatige aanleg van zonnepanelen. In het verleden was hij wethouder van Zwolle en hoofd Laboratoria van Rijkswaterstaat. Hij kent derhalve ook de praktijk van de overheid, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

img-Tijmen keesmaat

Tijmen keesmaat
Directeur, Green Trust Consultancy

Tijmen Keesmaat is sinds december 2000 actief in de ontwikkeling van windenergie. De eerste dertien jaar van zijn loopbaan was hij voornamelijk actief buiten Nederland, in Frankrijk, Italië en Zuid-Afrika. Vanaf 2013 tot 2001 was hij directeur van Windpark Krammer, met 34 windturbines en 102 MW het grootste burgerwindpark van Nederland.  In 2015 werd hij mede-eigenaar en directeur  bij Green Trust. Binnen Green Trust is Tijmen verantwoordelijk voor de projectontwikkelingsafdeling. Green Trust werkt met 35 professionals aan de ontwikkeling, contractering, bouw en operationeel beheer van wind- en zonneparken en opslagprojecten in Nederland en Kroatië. 

Deze opleiding is bestemd voor:

Afdelingshoofden, beleidsmakers- en medewerkers, proces- en programmamanagers, projectleiders, juristen en adviseurs

Werkzaam bij:

 • Rijksoverheden, Provincies en Gemeenten
 • Waterschappen en Hoogheemraadschappen
 • Omgevingsdiensten
 • Onderwijsinstellingen
 • Milieuorganisaties
 • Woningbouwcorporaties
 • Projectontwikkelaars
 • Vastgoedondernemingen
 • Energiebedrijven
 • Netbeheerders
 • Afvalverwerkingsbedrijven
 • Ingenieurs- en architectenbureaus
 • Grond, weg- en waterbouw
 • Banken en andere financiële instellingen
 • Adviesbureaus

En een ieder met interesse in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten.

Algemene Informatie

Deze Meerdaagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 5 oktober 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Module 2 12 oktober 2023 09:30 - 12:30 online (of n.t.b.)
Module 3 2 november 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Module 4 9 november 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Module 5 16 november 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Module 6 23 november 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Module 7 30 november 2023 09:30 - 12:30 online (of n.t.b.)
Module 8 7 december 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Module 9 14 december 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze Meerdaagse Cursus/Training bedraagt € 4799,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Losse dagen Prijs
4-daagse basisopleiding (module 1, 2, 3, 7, 8, 9) € 3.299,- (excl btw)
Losse keuzemodule (module 4, 5, 6) € 899,- (excl btw)
Voordelig totaalpakket € 4.799,- (excl btw)
 • Bij deelname aan de module Windenergie (module 5 uit het opleidingsprogramma) ontvang je gratis het boek boek Alles over Windenergie

Max. 18 plaatsen

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 18 deelnemers toe. Zo ben je ervan verzekerd dat jouw leerdoelen en praktijkvragen ruimschoots aan bod komen en je de opleiding succesvol afrondt.

Certificaat

Je ontvangt na afronding van de opleiding een certificaat van de Euroforum Academy. Een waardevolle aanvulling op jouw kwalificaties.

STAP-Budget

Je kunt het STAP-budget voor deze opleiding aanvragen. Jij krijgt dan een aantrekkelijke subsidie van maximaal € 1.000,- van de overheid.

Neem contact op met onze adviseur voor de mogelijkheden:
Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780
tonnie.van.zanten@euroforum.nl

Meer weten over het Stap-budget
 online leeromgeving
hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@euroforum.nl
Tel: +31 40 29 74 974

Download brochure

Onze privacy-policy

Een wereld vol warmte zonder aardgas

We streven ernaar om over 30 jaar in Nederland geen fossiel aardgas meer te gebruiken in onze woningen en gebouwen. In 2030 is dat al het geval voor ongeveer 1,5 miljoen woningen. Maar waar staan deze woningen en hoe worden deze dan van warmte voorzien?

Op 13 mei organiseerden wij in samenwerking met Greenvis een gratis webinar: Een wereld vol warmte zonder aardgas. Hierbij ging Ewald Slingerland in over welke verwarmingsmogelijkheden er zijn zonder gebruik te maken van fossiel aardgas.

Heb je het webinar gemist en wil je deze terugzien? Laat je gegevens achter en bekijk de opname!

Webinar

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@euroforum.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Duurzaamheid

Onze privacy-policy