Financiering essentieel voor reductie CO₂-uitstoot

De Nederlandse politiek heeft een doel vastgesteld: vermindering van de CO₂-uitstoot in Nederland in 2030 met 49% ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen. Hierbij is het essentieel de financiering van de energietransitie te versnellen en op te schalen.

Geloof jij ook dat samenwerken cruciaal is voor standaardisatie en realisatie van de energietransitie? Kom dan naar het congres Financiering van de Energietransitie! Hier ontmoet je andere finance experts die zich bezighouden met financieringsvraagstukken binnen de energietransitie.

Ook leer je hier meer over verschillende bestaande voorbeeldprojecten en doe je inspiratie en netwerkcontacten op. Zo weet jij welke effectieve vervolgstappen je kunt zetten zelf en in samenwerking met anderen, om de financiering van de energietransitie te versnellen en op te schalen.

Houd mij op de hoogte

 

Deze dag worden we volledig bijgepraat over de thema's: 

 • Hoe ga je om met onzekerheden die van grote invloed zijn op de business case?
 • Hoe wordt de financiering van de energietransitie haalbaar en betaalbaar?
 • Welke schaalvergrotingsmogelijkheden zijn er en in hoeverre worden hierdoor de kosten gedrukt?
 • Welke mogelijkheden zijn er om publieke en private financieringen optimaal te combineren?
 • Hoe integreer je verschillende energieconcepten inclusief service- en business model?
 • Hoe investeer je zo slim mogelijk en waar investeer je bewust niet in?

Zo ontdek jij welke effectieve vervolgstappen je zelf en in samenwerking met anderen kunt zetten, om de financiering van de energietransitie te versnellen en op te schalen.

Bekijk het programma van 2022

 

Terugblik Financiering van de energietransitie 2022

 

Bekijk alle foto's van de editie in 2022

Programma editie 2022

 

Programma van 2022

09:00 – 09:30

ONTVANGST EN REGISTRATIE

09:30 – 09:50

OPENING DOOR DE DAGVOORZITTER

Esther is opgeleid als econoom, leerde op een ministerie denken als een beleidsmaker en werd journalist (RTL Nieuws, Elsevier) om te onderzoeken en te vertellen. De afgelopen jaren modereerde ze vele gesprekken en webinars rondom de klimaattransitie, onder meer voor het Klimaatplatform, de wetenschap en bedrijven uit de industrie. Ze zal gedurende dit congres het publiek actief bij het programma betrekken.

Esther van Rijswijk

Econoom en filosoof


09:50 – 10:15

Keynote speech

FINANCIERING VAN DE ENERGIETRANSITIE IN VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN DE KETEN

 • Economische samenhangen tussen verschillende energiesystemen
 • Welke factoren beïnvloeden de financierbaarheid van de energietransitie: schaalgrootte, publiek-private betrokkenheid en onzekerheid over toekomstig energiebeleid en energieprijzen 
 • Wie pakt binnen de keten welke rol bij het vergroten van de financierbaarheid? 

Machiel Mulder

Hoogleraar Energie-economie, Rijksuniversiteit Groningen & Auteur van het recent verschenen boek Energietransitie: eerst snappen, dan doen


10:15 – 10:50

Talkshow

EARLY STAGE OF NEW IDEAS

 • Waar begin je? 
 • Hoe creëer je draagvlak op publiek vlak?

Rard Rijcken

Venturepartner, SHIFT Invest


Siward Zomer

Coöperatief Directeur, Energie Samen


Kim Kiszelnik

Publiek ondernemer inclusieve energietransitie & financieel instrumentarium, Provincie Utrecht


Esther van Rijswijk

Moderator


10:50 – 11:20

Break: koffie- en theepauze

11:25 – 11:50

Keynote speech

HET ENERGIENET BETROUWBAAR EN BETAALBAAR HOUDEN, NU EN IN DE TOEKOMST

 • Forse investeringen, onzekerheden en een regulering die niet is toegesneden op de energietransitie vragen veel van de financiële positie van de netbeheerders
 • Hoe acteren de key stakeholders in dit spel en hoe breng je de belangen samen?
 • Hoe snel kan een kapitaalstorting en gepaard gaande aandeelhouderschap gerealiseerd worden en welke kansen en risico’s brengt dit met zich mee?

10 minuten zaalwissel

Danny Benima

CFO, Stedin


12:00 – 13:05

PARALLEL PLENAIRE SESSIES: HOW TO FINANCE YOUR BUSINESS

 • Welk instrument gebruik je in welke fase?
 • In welke fase bevind je je nu en waar wil je naar toe groeien?

Ronde 1: 12.00 uur tot 12.30 uur
Ronde 2: 12.35 uur tot 13.05 uur

Duurzame business cases creëren voor energieopslag

 • Batterijen op slimme plekken aansluiten om efficiënter gebruik te maken van het elektriciteitsnet
 • Op weg naar een versnelling en betere prijs voor de consument door minder investeringen in verzwaring van het elektriciteitsnetwerk 
 • De Buffalo-batterij als grootste batterijproject in Nederland: lessons learned uit de voorbereidingen voor leverancierscontracten en de financiering

Lars Rupert, CFO, GIGA Storage


Lokaal en duurzaam elektriciteit opwekken én lokale economische ontwikkeling

 • Wind- en zonneparken, warmte en lokaal eigenaarschap in project in Noord-Brabant en Gelderland: de componenten ‘Lokaal, draagvlak en duurzaam’ centraal
 • Financiële participatie van bewoners voor een bijdrage aan de lokale economie en verduurzaming van de directe omgeving
 • Een business case om inkomsten te behouden in de regio en de innovatiekracht te verhogen

Pim De Ridder, Directeur, Izzy projects

Van crowdfunding tot beursgang, hoe financier je een laadpalenexploitant?

 • PARKnCHARGE exploiteert laadpalen op straat en bij bedrijven. Hoe doen we dat zo efficiënt mogelijk?
 • PARKnCHARGE heeft gedurende haar bestaan verschillende vormen van financiering gebruikt 
 • Overwegingen bij de toekomst; hoe financieren we de (internationale) groei van PARKnCHARGE? 

Gerwin Hop, Founder & owner, PARKnCHARGE


De warmtetransitie betaalbaar houden & snel en concreet meewerken aan de realisatie

 • De toegevoegde waarde van een slim groen warmtenet binnen de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
 • Hoe krijg je als jonge speler in een volwassen markt de financiering rond
 • Haalbaarheid en betaalbaarheid voor alle stakeholders (publiek en privaat). 

Mireille Bedeschi, Kwartiermaker, Polderwarmte

13:05 – 14:05

Lunch

14:05 – 14:40

PARALLEL PLENAIRE SESSIES

Sluit aan bij de sessie die het beste past bij jouw vraagstukken.

Financierbaar maken van duurzame warmtenetten

 • 500.000 woningen moeten op een warmtenet voor 2030
 • Wat is er nodig? Levenscyclus warmtenetten en maatwerk financiering (blended finance)
 • Waar staan we nu? Early stage en nog een weg te gaan om vanuit best practices te komen tot meer standaardisatie

Dolores de Rooij, Sr. BDM Financial Structuring Energy Projects, Invest-NL


Oost-Nederland: Hét living lab voor Smart Energy Hubs

 • Op weg naar een efficiënter energiesysteem, nieuwe verdienmodellen en meer marktwerking
 • Partijen bij elkaar brengen om samen te bouwen aan toekomstgerichte, innovatieve en gedragen oplossingen 
 • Consortiavorming en (innovatie)fondsen voor business cases die tot marktintroducties leiden: kansen en uitdagingen 

Liane van der Veen, Teammanager Business Development Energy, Oost NL 
Sipke van der Meulen, Investment Manager, Venture Capital & Project Finance | Energy, Oost NL

14:40 – 15:10

PRAKTIJKLABS: CAPITAL PROJECTS LIFECYCLE

Sluit aan bij de sessie die het beste past bij jouw vraagstukken. Hoe zien de ontwikkelingen van verschillende projecten eruit en waar liggen kansen binnen de sectoren:

Gebouwde omgeving:

Proeftuin aardgasvrije wijk Palenstein

 • Hoe zorg je voor een succesvolle aanbesteding? En wat werkt juist niet?
 • De business case bij onzekerheden zoals energieprijzen, aansluitkosten, materialen, wet en regelgeving 
 • Lessons learned in het proces bij Palenstein: flexibiteit cruciaal 

Peter Verheggen, Programmamanager Duurzaam en Groen, Gemeente Zoetermeer

Warmtenetten: Wacht niet op subsidies of de WCW en kies je eigen pad met kansrijke samenwerkingsmodellen uit de praktijk

In afwachting op de vernieuwde warmtewet ligt de ontwikkeling van collectieve warmtenetprojecten momenteel vrijwel stil. Publieke en private warmtebedrijven wachten af wat de nieuwe wet gaat brengen. Gemeenten in de regierol van de warmtetransitie zien de urgentie om te versnellen met de dag groeien en zoeken naar kansrijke samenwerkingsmodellen om projecten te realiseren. Fakton Energy heeft afgelopen jaren lokale en regionale publieke, privaat en publiek/ private samenwerkingsmodellen succesvol tot stand gebracht en deelt de leerervaringen aan de hand van deze praktijkvoorbeelden. We geven handvatten om je koers te bepalen en projecten te concretiseren, ongeacht de uitkomst van de warmtewet.

Hans Otten, Market Director / Energy, Fakton Energy


Industrie:

EU project voor het verduurzamen van de proces- en maakindustrie

 • De waarde van Europese innovatie programma’s voor de realisatie van de energietransitie
 • Het Growing Industries for a Sustainable Transition (GIST) project - vroege fase van innovatie, valley-of-death, haalbaarheidsstudies en grensoverschrijdende partnerships
 • Voorbeelden van twee casussen uit het GIST project
  • 1: technisch onderzoek: van havenafval naar baksteen
  • 2: conceptueel ontwerp en opschaling van state-of-the art PET recycling proces

Eli Prins, Project Manager GIST bij Clean Tech Delta


Elektriciteit: 

Energietransitie aanjagen in Friesland

 • In 2021 20 miljoen geïnvesteerd om Friese ondernemers en energiecoöperaties op weg te helpen 
 • Marktconforme, risicodragende financiering voor vergisters, wind- en zonne-energie projecten maar ook electrische sloepen en circulaire projecten
 • Energieprijs en rente ontwikkelingen vergroten de behoefte aan risicodragend kapitaal voor de energietransitie

Michel Hendriks, Managing partner e3 / Directeur, Friese Energiefonds (FSFE)


15:15 – 15:45

Break: koffie- en theepauze

15:50 – 16:20

PRAKTIJKLABS: CAPITAL PROJECTS LIFECYCLE

Hoe zien de ontwikkelingen van verschillende projecten eruit en waar liggen kansen binnen de sectoren. Sluit aan bij de sessie die het beste past bij jouw vraagstukken.

10 minuten zaalwissel 

Gebouwde omgeving:

NieuweWarmteNu! - vliegwiel voor duurzame betaalbare collectieve warmtesystemen

 • Zorg voor kritische vrienden in de aanloop van je project zodat je doel en scope scherper worden en de slaagkans hoger
 • Hoe innovatieprojecten door meer schaalgrootte gaan helpen om toekomstige kostenreductie te realiseren 
 • Voorinvesteringen die uiteindelijk gaan renderen: groots denken om uiteindelijk het herhaalpotentieel te realiseren

Ruben van de Belt, Projectmanager financiering warmte-infrastructuur en Senior beleidsadviseur duurzame energie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Frits Verheij, Consultant Energy Transition, TNO


Elektriciteit: 

Financiering van Energie Opslag Systemen: In Nederland koploper in de markt batterijprojecten

 • Ervaringen met de financiering d.m.v eigen vermogen
 • Ervaringen met de financiering d.m.v vreemd vermogen

Remko de Bie, Senior Accountmanager Energie en Klimaat, Triodos Bank 
Kay van der Kooi, Investment Manager, Triodos Energy Transition Europe Fund


Innovaties die het financieringsproces versnellen 

 • Hoe je financieringen slimmer maakt om projecten zonder SDE+ subsidie wel financierbaar te krijgen
 • Projectvoorbeelden van verschillende mogelijkheden: Hoe kun je met die projecten aan de slag? 
 • Het belang van meedenken in het operationele proces, slim automatiseren van monitoring en onderhoud, omgaan met de toegenomen regeldruk en noodzakelijkheid voor recht van opstal 

Sven Pluut, Founder ZonnepanelenDelen


Industrie:

Het financierbaar maken van power-2-x innovaties in de industrie

 • Voorbeelden van ondernemingen die bezig zijn met de ontwikkeling van conversie- en opslagtechnologie: elektriciteitsopslag (Elestor, Ocean Grazer), groene waterstof (Battolyser) en direct-air-capture (Carbyon)
 • Deze power-2-x toepassingen hebben een flexibiliteit-waarde in de energiemarkten. Maar wat is dat waard? En over 20 jaar? 
 • Wanneer deze technologie straks commercieel beschikbaar is, hoe maken we het dan financierbaar? 

Diederik Apotheker, Sr. Business Development Manager, Invest-NL
Guus Dubbink, Business Developer, Invest-NL

 


16:30 – 17:00

TALKSHOW FUTURE FINANCE

 • Van lange termijn transitie naar korte termijn mogelijkheden
 • Business cases vanuit Europees naar landelijk perspectief
 • What’s next in 2023?

Pauline Bieringa

Directeur, Triodos Bank Nederland


Abo Rassa

Sr. Business Development Manager, Invest-NL


Friedemann Polzin

Associate Professor, Utrecht University School of Economics (U.S.E.) & Lid Sustainable Finance Lab


Tim van Vrijaldenhoven

Hoofd Energie en Duurzame Ontwikkeling, Stafdirectie Nationaal Groeifonds


Wouter van den Wildenberg

Partner, Fakton Energy


Martijn Verwoest

Head of Energy & Utilities, PGGM Investments


Esther van Rijswijk

Moderator


17:00 – 18:00

Afsluiting en netwerkborrel

Ontmoet andere experts gedurende de netwerkborrel.
Zo reis je na de spits weer naar huis! 

Sprekers 2022

img-Esther van Rijswijk
Esther van Rijswijk

Econoom en filosoof

img-Rard Rijcken
Rard Rijcken

Venturepartner, SHIFT Invest

img-Siward Zomer
Siward Zomer

Coöperatief Directeur, Energie Samen

img-Lars Rupert
Lars Rupert

CFO, GIGA Storage

img-Machiel Mulder
Machiel Mulder

Hoogleraar Energie-economie, Rijksuniversiteit Groningen & Auteur van het recent verschenen boek Energietransitie: eerst snappen, dan doen

img-Danny Benima
Danny Benima

CFO, Stedin

img-Gerwin Hop
Gerwin Hop

Founder & owner, PARKnCHARGE

img-Liane van der Veen
Liane van der Veen

Teammanager Business Development Energy, Oost NL

img-Sipke van der Meulen
Sipke van der Meulen

Investment Manager, Venture Capital & Project Finance | Energy, Oost NL

img-Pim De Ridder
Pim De Ridder

Directeur, Izzy projects

img-Remko de Bie
Remko de Bie

Senior Accountmanager Energie en Klimaat, Triodos Bank

img-Kay van der Kooi
Kay van der Kooi

Investment Manager, Triodos Energy Transition Europe Fund

img-Dolores de Rooij
Dolores de Rooij

Sr. BDM Financial Structuring Energy Projects, Invest-NL

img-Peter Verheggen
Peter Verheggen

Programmamanager Duurzaam en Groen, Gemeente Zoetermeer

img-Michel Hendriks
Michel Hendriks

Managing partner e3 / Directeur, Friese Energiefonds (FSFE)

img-Friedemann Polzin
Friedemann Polzin

Associate Professor, Utrecht University School of Economics (U.S.E.) & Lid Sustainable Finance Lab

img-Tim van Vrijaldenhoven
Tim van Vrijaldenhoven

Hoofd Energie en Duurzame Ontwikkeling, Stafdirectie Nationaal Groeifonds

img-Wouter van den Wildenberg
Wouter van den Wildenberg

Partner, Fakton Energy

img-Kim Kiszelnik
Kim Kiszelnik

Publiek ondernemer inclusieve energietransitie & financieel instrumentarium, Provincie Utrecht

img-Sven Pluut
Sven Pluut

Founder ZonnepanelenDelen

img-Pauline Bieringa
Pauline Bieringa

Directeur, Triodos Bank Nederland

img-Frits Verheij
Frits Verheij

Consultant Energy Transition, TNO

img-Ruben van de Belt
Ruben van de Belt

Projectmanager financiering warmte-infrastructuur en Senior beleidsadviseur duurzame energie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

img-Eli Prins
Eli Prins

Project Manager GIST bij Clean Tech Delta

img-Martijn Verwoest
Martijn Verwoest

Head of Energy & Utilities, PGGM Investments

img-Guus Dubbink
Guus Dubbink

Business Developer, Invest-NL

img-Diederik Apotheker
Diederik Apotheker

Sr. Business Development Manager, Invest-NL

img-Mireille Bedeschi
Mireille Bedeschi

Kwartiermaker, Polderwarmte

img-Hans Otten
Hans Otten

Market Director | Energy, Fakton Energy

Algemene Informatie

Dit congres zal plaatsvinden bij Jaarbeurs Utrecht Supernova te Utrecht. Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Datum:

2 november 2023

 

Locatie:

Jaarbeurs Utrecht Supernova
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
tel: +31 (0)30 295 5881

 

Je investering

Tickets Prijs
Overheden, kennisinstellingen en woningcorporaties €399,-
Overige organisaties €899,-

Inschrijven

Partners van het congres Financiering van de energietransitie

Wat is de visie van Invesis op de (financiering van de) energietransitie?

Joris van Papenrecht, Commercial Director bij Invesis geeft in dit interview antwoord op de vragen: 

 • In welke duurzame lange-termijnprojecten hebben jullie geïnvesteerd? 
 • Wat is de rol van Invesis bij de energietransitie? 
 • Hoe ga je om met financiële risico's en technische uitdagingen?

Inschrijven

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!