Cursus Wegwijs in het Betalingsverkeer

 • Leer hoe je een volwaardig gesprekspartner wordt binnen de betalingswereld
 • Alles over de huidige en nieuwe wet- en regelgeving
 • Wat de nieuwste (technologische) ontwikkelingen binnen de betalingsmarkt zijn
 • Inbegrepen: gratis toegang tot het Jaarcongres Toekomst van het Betalingsverkeer
 • Met vakexperts en praktijksprekers

Krijg maximaal inzicht in het betalingsverkeer!

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Word wegwijs in de betalingswereld!

Het betalingsverkeer is continu in beweging. Nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe technologieën en nieuwe spelers hebben impact op het betalingsverkeer en jouw rol als gesprekspartner. Door deze constante veranderingen is het cruciaal om de ontwikkelingen te volgen en in het juiste perspectief te zetten. Deze cursus biedt je praktische handvatten zodat je begrijpt wat er gebeurt en beter in staat bent in te spelen op nieuwe ontwikkelingen

Download de brochure
 

Deze cursus geeft je volledig inzicht in:

 • Het huidige betaallandschap met de verschillende betaalinstrumenten en achterliggende modellen 
 • De nieuwe en huidige spelers, zoals Fintech en Bigtech organisaties, en de impact die zij hebben op de betaalketen
 • Wet- en regelgeving, waaronder: Betaalvergunningen, Payment Service Directive 2 (PSD2), E-Money Directive en General Data Protection Regulation (GDPR)
 • Technologische innovaties zoals tokenisatie, de impact van data en artificial Intelligence
 • Instant Payments als het nieuwe normaal en de aanzienlijke impact op alle spelers in de waardeketen van betalingen

Bekijk het programma

Nieuwe begrippen worden op praktische wijze behandeld zodat je deze direct in de praktijk kunt toepassen. Na deze cursus ben je volledig op de hoogte van alle ins en outs die komen kijken bij betalingsvraagstukken. Zowel het bancaire- als het merchant perspectief wordt behandeld waardoor je de gehele betaalketen beter zult gaan begrijpen.

 

Recensies van voorgaande cursisten:

Lees meer ervaringen van de opleiding Wegwijs in het betalingsverkeer.

 

 

Dit programma wordt je aangeboden in samenwerking met:

Programma van de cursus Wegwijs in het Betalingsverkeer

 

Gedurende de eerste lesdag komen de verschillende betaalinstrumenten en de ontwikkelingen binnen het betalingsverkeer aan bod. Huidige en nieuwe spelers worden besproken waarbij je inzicht krijgt in de relaties en samenhang tussen de verschillende spelers en partijen. Je leert de belangrijkste begrippen en hun betekenis. Hierbij wordt de context vanuit de eindgebruiker, consument en zakelijke gebruiker behandeld.

 

Dag 1 | Introductie en overzicht betalingsverkeer

Module 1

Instrumenten en Spelers

Vele partijen spelen een rol binnen het betalingsverkeer maar wie doet nu precies wat? Daarnaast zijn er meerdere type betaalinstrumenten en modellen die gehanteerd worden. In deze module presenteren we de context van het betalingsverkeer als belangrijke basis voor de vervolgmodules. 

Hier komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Welke partijen spelen een rol in de governance van het betalingsverkeer in Europa? (bank, betaler, bank begunstigde, payment schemes, toezichthouders en belangenverenigingen)
 • Algemeen kader betalingsverkeer: welk type betaalinstrumenten zijn er in de markt? (on-line/off-line, giraal/non-giraal)
 • Welke modellen worden er gehanteerd bij de belangrijkste instrumenten? (eCommerce, issuing/acquiring, 4-corner model, 3-corner model)
   

Module 2

Betalingsverkeer in de praktijk

Gedurende deze cursus is het van belang dat je inzicht krijgt in de werking van de betaalinstrumenten en hoe de betaalketen eruit ziet. In deze module worden de belangrijkste elementen in detail behandeld.

Hier komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Hoe werken de belangrijkste betaalinstrumenten in de praktijk, zowel vanuit consument als merchant perspectief?
 • Wat is (nog) de rol van de bank en welke rol speelt de clearing (CSM) in de keten?
 • Hoe past een (niet-bancaire) Payment Service Provider (PSP) in deze keten?
 • Op welke wijze connecteert een corporate met haar bank?
 • Waarom is het cross-border betalingsverkeer zo complex?

Dag 2 | Juridisch kader en huidige innovaties

We starten de tweede lesdag met het spelenderwijs prikkelen van de kennis die je hebt opgedaan uit de eerste lesdag. Vervolgens nemen we je mee in de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en innovaties binnen het betalingsverkeer.
 

Module 3:

Wet- en Regelgeving

Wet- en regelgeving is niet meer weg te denken in het betalingsverkeer en het toezicht wordt steeds specifieker. Er zijn strikte voorwaarden om te participeren in het betalingsverkeer. PSD2 heeft nieuwe vergunningstypes geïntroduceerd. In deze module gaan we specifiek in op wat ervoor nodig is om een vergunning te krijgen en deel te nemen aan het betalingsverkeer. Het juridisch kader en de rol van toezichthouders worden toegelicht samen met de operationele eisen ten aanzien van de inrichting van een aantal key processen.

Tijdens deze module ontvang je antwoorden op de volgende vragen:

 • Hoe ziet het Nederlands en Europees juridisch kader eruit voor het betalingsverkeer?
 • Welke rol spelen toezichthouders als DNB, AFM, AP, ACM in relatie tot payments?
 • Welke eisen worden gesteld ten aanzien van de markttoegang van betaalinstellingen?
 • Welke operationele eisen worden gesteld aan PSP’s (Strong Customer Authentication, SIRA, KYC/CDD-verplichtingen en UBO’s, Sanctiescreening en Transactiemonitoring)?
 • Waar moet je op letten qua inrichting van je organisatiestructuur (management, compliance, functiescheiding)?
 • Bedrijven willen de kansen van PSD2 benutten. Wat betekent dit voor de (AISP/PISP) vergunning?
   

Module 4:

Innovaties in het betalingsverkeer

Met de nieuwe regelgeving komen er nieuwe standaarden en nieuwe kansen. Regelgeving heeft ook als doel de innovatie binnen het betalingsverkeer te stimuleren. Na jaren van voorbereiding is de Payment Service Directive 2 (PSD2) sinds 2019 van kracht. Dit heeft verstrekkende gevolgen, niet in de laatste plaats voor de traditionele banken die bijvoorbeeld betaaldata beschikbaar moeten stellen. Een resultante is onder andere de beweging naar Open Banking en Open Finance. Tegelijk zorgt dit ervoor dat traditionele partijen moeten innoveren. In deze module bekijken we de meest recente innovaties en disruptors.

Onderwerpen die belicht worden, zijn:

 • Kennismaking met PSD2 en Open Banking: wat is de huidige status?
 • Naast regelgeving vindt er ook standaardisatie plaats. Ook deze stimuleren de innovaties. Hoe belangrijk zijn standaarden zoals ISO20022 en de Berlin group?
 • Tokenisatie zorgt ervoor dat cards nu ook digitaal beschikbaar worden. Hoe werkt dit nu exact?
 • Waarom zijn ‘disruptors’ als Alipay, Apple, PayPal succesvol?
 • Wat is de impact van innovaties op de sectoren e-commerce, financiële dienstverleners en banken?

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 3 | PSD2 & de toekomst van payments

De laatste lesdag wordt gestart met een terugkoppeling van de vorige lesdag. Wat heb je in de tussentijd gedaan in de praktijk? Deze ervaringen worden uitgewisseld met elkaar zodat je van elkaar kunt leren bij het toepassen van deze kennis in de praktijk. Vervolgens gaan we verder in op wat PSD2 wetgeving inhoudt en welke impact dit kan hebben op jouw organisatie. We sluiten af met een vooruitblik op de toekomst. Welke nieuwe ontwikkelingen verwachten we en hoe kunnen we ons hier goed op voorbereiden?

Module 5

Risk & compliance: PSD2 wetgeving

Het nieuws staat vol met ontwikkelingen in het kader van PSD2, Open Banking en Open Finance. In deze module worden de mogelijkheden van PSD2 en Open Finance verder uitgediept. De gastsprekers delen de ins en outs van de dagelijkse praktijk. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • PSD2 API’s: wat is er (juridisch) mogelijk?
 • Sandboxes versus de werkelijke PSD2 API’s van de banken
 • PSD2 API’s: mogelijkheden die banken aan PSP’s bieden. Hoe wordt er bijvoorbeeld omgegaan met de ‘SCA exemptions’ (uitzonderingen)?
 • API level playing-field? De introductie van commerciële niet-PSD2 API’s
 • PSD2 & GDPR
 • Gebruik van ‘API aggregators’ en ‘PSD2 licensie-als-service’
 • PSD2 in de praktijk: case study Flow Money Automation
   

Module 6

De betaalketen in de toekomst

Gedurende de laatste module kijken we vooruit naar de toekomst. Betaalsystemen zijn voortdurend in ontwikkeling, mede dankzij nieuwe technologieën. Dit sluit aan op de bewegende maatschappij met nieuwe klantverwachtingen en de behoefte om overal en altijd direct te kunnen betalen. Wat zijn de verwachtingen van consumenten en hoe spelen retail en financiële dienstverleners hierop in? We bekijken nieuwe technologieën, nieuwe instrumenten en nieuwe initiatieven en bespreken vanuit het perspectief van de bank, de consumenten en de merchant de implicaties hiervan.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat is het perspectief van banken op API’s, Instant Payments en de Cloud?
 • Wat is het merchant perspectief op een optimale check-out en de optimale betaalmix?
 • Wat is de verwachting van de consument ten aanzien van betalen? Zowel off- als on-line?
 • Data is het nieuwe goud. Welke ontwikkeling verwachten we op het gebied van data en Open Finance?
 • Hoe gaan wij ons als sector verdedigen tegen cybercrime en gerelateerde fraude?
 • Hoe lang duurt het voordat we crypto-currencies en CBDC als volwaardig betaalinstrument kunnen beschouwen?
 • Hoe passen ontwikkelingen ten aanzien van iDEAL 2.0, EPI en R2P in het plaatje?

Dag 4

Extra: Toegang tot het congres

Als onderdeel van de cursus heb je toegang tot de volgende editie van het congres Toekomst van het Betalingsverkeer. Dit jaarlijks congres is dé ontmoetingsplaats voor Payment Professionals in Nederland. 
Hier wordt het gesprek aangegaan over de belangrijke ontwikkelingen die ons in de toekomst staan te wachten binnen het betalingsverkeer. Meer weten? Zie Toekomst van het Betalingsverkeer

 

Deze cursus is bestemd voor:

Deze cursus is ideaal voor personen die starten in het betalingsverkeer of voor personen die in één keer kennis willen maken met alle facetten van het betalingsverkeer.

Te denken valt aan:

 • (Assistant) Product Manager, Product owner
 • Business Development Managers
 • Account manager, Sales, Relatie manager, Ecommerce specialist
 • Corporate Financial professionals: treasurers, accountants, cash managers
 • Fintech professionals – building startups
 • (Assistant) Product Developers

 

Inclusief toegang tot het jaarcongres

Jouw deelname is inclusief toegang tot het Jaarcongres Toekomst van het Betalingsverkeer 

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@euroforum.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy