Opleiding Adviseur Energietransitie

 • Leer obstakels omzetten in kansen
 • Maak de vertaalslag van beleid naar uitvoering
 • Krijg praktische handvatten voor een effectieve integrale benadering
 • Breng het speelveld van verschillende stakeholders effectief samen voor integrale oplossingen
 • De juiste route in de energietransitie, waar iedereen in mee wil gaan!

Een integrale aanpak voor een effectieve uitvoering van de energietransitie

 • 5-daagse opleiding
 • 25 januari - 28 maart 2024
 • BCN Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Obstakels omzetten in kansen voor de uitvoering van de energietransitie

In 2050 wil Europa klimaatneutraal zijn. Waar bestuurlijk de richting naar 2050 duidelijk is, ligt het grote obstakel in de uitvoering. Dit maakt het essentieel dat jij als adviseur Energietransitie op integrale wijze de vertaalslag maakt van beleid naar uitvoering. Jij bent van meerwaarde door de juiste afwegingen te maken. Je weet dan ook integrale oplossingen te vinden om de verschillende partijen, business case, wet en regelgeving en technische mogelijkheden bij elkaar te brengen.

Ben jij ook op zoek naar de juiste route in de energietransitie, waar iedereen in mee wil gaan? Dan gaat deze opleiding je daarbij helpen. De opleiding versterkt je kennis en vaardigheden om verder te groeien als adviseur energietransitie, zodat jij het verschil kunt maken in deze complexe transitie.

Download de brochure
 

Tijdens de opleiding Adviseur Energietransitie leer je:

 • Hoe jij de juiste afwegingen maakt tussen verschillende duurzame energiebronnen
 • Hoe en wanneer je verschillende partijen benadert om de expertise op het juiste moment in te zetten
 • Omgaan met weerstand vanuit burgers, organisaties, gemeenten en woningcorporaties
 • Alle ins en outs rondom de laatste ontwikkelingen van wet- en regelgeving
 • Hoe je tot effectieve keuzes en uitvoeringskracht komt in een bestuurlijke omgeving
 • Hoe en wanneer je verschillende financieringsvormen wel of niet inzet

Bekijk het programma
 

Praktische handvatten voor een effectieve integrale benadering 

Tijdens deze opleiding leer je op praktische wijze hoe je effectief koppelkansen creëert. Dit doe je door de vertaalslag te maken tussen verschillende maatschappelijke opgaven en de impact hiervan voor energiesystemen. Zo leer je waar je, in samenwerking met verschillende partijen, kunt versnellen of waar je nog even moet wachten.
 

Ook interessant voor jou?

 

Programma 

Module 1

Kom tot de juiste afwegingen voor duurzame energieproductie

Je leert welke verschillende (technische) mogelijkheden er zijn en hoe jij hierin afwegingen maakt. Door met de praktijkcase aan de slag te gaan, leer je welke rol jij hierin kunt pakken en waar nog verbetermogelijkheden liggen.

 • Wanneer zet je welke vorm van duurzame energieproductie in?
 • Wat zijn kansen en belemmeringen van de energietransitie voor de burger, organisaties, gemeenten, woningcorporaties en ondernemers?
 • Welke kengetallen zijn er van verschillende technologieën?
 • Hoe zet je omzettingen tussen energiebronnen en dragers in?
 • Hoe ziet het speelveld van informatiebronnen eruit?
 • Hoe zet je de transitie in gang van fossiele brandstoffen naar duurzame (hernieuwbare) energie?
 • Hoe breng je een sterk advies uit over de inhoud, integraliteit en het stakeholderveld?

Docent: Joris Knigge


Module 2

Van beleidsproces naar besluitvorming

Je leert het beleidsproces te verbeteren door bepaalde keuzes te maken. Door aan de slag te gaan met een beleidsstuk, kun je hier concrete stappen in zetten. Vervolgens leer je alle ins en outs van de constant veranderende wet- en regelgeving.

Beleidsproces

 • Hoe ziet een breed gedragen afwegingskader eruit voor verschillende scenario’s? multicriteria analyse als voorbeeld
 • Hoe breng je keuzemogelijkheden en consequenties van verschillende stakeholders in beeld?
 • Hoe bepaal je een duurzaamheidsstrategie?
 • Hoe maak je de vertaalslag van een beleidsplan naar een integrale, concrete lokale aanpak?
 • Hoe speel je in op veranderende klantvragen?
 • Welke besluiten moet je in welke fase van het adviesproces nemen en wie wordt wanneer hierbij betrokken? Wie heeft welke bevoegdheid?

Wet- en regelgeving en besluitvorming

 • Wat zijn de laatste ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord, de Energieagenda, de Regionale Energiestrategie, Klimaatwet, Omgevingswet, Energiewet, Transitievisie warmte, wijkuitvoeringsplannen (van je gemeente), Warmtewet 1.0 en 2.0 en wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie?
 • Wie zijn de belangrijkste actoren in het speelveld?
 • Wat zijn de effecten van de wet- en regelgeving op de maatschappij en jouw organisatie?
 • Hoe werkt de implementatie van duurzaamheidsambities binnen een bestuurlijke keten?
 • Hoe ga je om met lange vergunningprocedures?

Docenten: Wesley Kisters & Victor van Ahee


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

Stakeholdersmanagement, participatie en communicatie

Je leert hoe je plannen effectief uitvoert door goed samen te werken met verschillende partijen.

Participatie, communicatie en stakeholdermanagement zijn nauw met elkaar verbonden. Aan de hand van een in de praktijk ontwikkeld framework leer je stap voor stap een passende aanpak voor samenwerking, participatie en communicatie te ontwikkelen.

 • Hoe werkt een “participatie kompas” en breng ik mijn opdracht goed in beeld?
 • Op welke manieren kan ik mijn omgeving goed in kaart brengen?
 • Vanuit welk sturingsperspectief ga ik aan de slag?
 • Waar zit de ruimte voor participatie en hoe stel ik participatie- en communicatiedoelen?
 • Welk niveau van inspraak is van belang en hoe pak je dit aan?
 • Welke participatie en communicatie inzet is passend in welke situatie?

Ook bespreken we de laatste ontwikkelingen op participatie-vlak. Hoe betrekken we moeilijker bereikbare doelgroepen? Wat is belangrijk voor een inclusief proces?

Docent: Maarten Fluit


Module 4

Inrichting, governance en financiële instrumenten

Je leert welke verschillende financieringsmogelijkheden er zijn en welke kansen en risico’s ze met zich meebrengen.

 • Wat zijn verschillende vormen van publieke en private financiering?
 • Hoe zet je verschillende financieringen in (of bewust niet in) om besparingen te realiseren en energiesystemen intelligent in te richten?
 • Hoe zien de opbouw van een business case, investeringen en regelingen vanuit de overheid eruit?
 • Wat zijn de verschillende mogelijkheden en afwegingen rond de governance van collectieve energiesystemen?

Docent: Sipke van der Meulen


Module 5

Integrale aanpak

Je leert de veelzijdigheid van verschillende vraagstukken door middel van een serious game. Hier komt uitgebreid de integratie van technische mogelijkheden, wet- en regelgeving, financiële aspecten en acceptatie aan bod. Hier komt dan ook alles samen wat je in de vorige lesdagen hebt geleerd. De juiste verbinding van deze facetten, zorgt uiteindelijk voor een effectieve integrale benadering om het vraagstuk op te lossen. Zo ontdek je waar je zelf tegenaan loopt en wat al goed gaat. Ook ontvang je direct concrete handvatten waar je in je eigen praktijk mee aan de slag kunt.

 • Hoe vertaal je ontwikkeld (landelijk) beleid naar een lokale uitvoering?
 • Hoe ziet jouw perceptie en die van de overige partijen eruit?

Docent: Joris Knigge

Jouw docenten:

img-Joris Knigge

Joris Knigge
Strategisch adviseur/ projectdirecteur energietransitie bij Antea Group

Joris Knigge is werkzaam als strategisch adviseur/ projectdirecteur energietransitie bij Antea Group. Met 20 jaar werkervaring heeft hij kennis en expertise opgedaan rondom ontwikkelingen van energietransitie en infrastructuren. Denk hierbij aan het realiseren van duurzame energieprojecten van verschillende energiedragers (warmte, elektriciteit, duurzame gassen etc.) en hun business cases in de fysieke leefomgeving, veelal in stedelijk gebied. Zo is hij recent de gemeentelijke coördinator en projectdirecteur van grote warmte-infrastructuur projecten in een van de G4 steden van Nederland. Hier vervult hij een spil functie tussen raad en bestuur, de verschillende betrokken diensten van de gemeente en energiepartijen.

img-Wesley Kisters

Wesley Kisters
Senior beleidsadviseur Energietransitie, Gemeente Den Haag

Wesley Kisters is werkzaam als senior beleidsadviseur bij de gemeente Den Haag. In het team strategie en beleid van de afdeling Energietransitie houdt hij zich bezig met de strategische en beleidsmatige kant van de energietransitie. Denk hierbij aan het opstellen van de gemeentelijke transitievisie warmte, maar ook aan werkagenda's voor de gemeenteraad en routekaarten voor bewoners. Eerder werkte hij bij de gemeente Den Haag als beleidsmedewerker bij de afdeling Wonen aan een kwalitatief goede en duurzame woningvoorraad en als interimer aan verschillende opdrachten bij verschillende gemeenten.

img-Sipke van der Meulen

Sipke van der Meulen
Senior Sustainable Finance manager bij Norinchukin Bank Europe

Sipke van der Meulen is werkzaam als Senior Sustainable Finance manager bij Norinchukin Bank Europe..Eerder was hij werkzaam bij Vattenfall en de Europees Centrale Bank in Frankfurt. Door deze diverse werkervaring heeft hij kennis en expertise opgedaan rondom ontwikkelingen van de energietransitie, infrastructuren en publieke/private investeringssamenwerkingen. Denk hierbij aan het realiseren van warmtenetten, verduurzamen van bedrijventerreinen en de ontwikkeling van bijbehorende business cases. Zo is hij recent betrokken bij de oprichting van het Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB), een publiek investeringsvehicle die gemeentes moet ondersteunen in ontwikkelen en realiseren van warmtenetten in Gelderland. 

img-Maarten Fluit

Maarten Fluit
Senior adviseur en manager van het team advies & participatie bij EMMA

Maarten heeft participatie en communicatieplannen ontworpen en uitgevoerd op nationaal niveau (voor onder meer het Expertteam Energiesysteem 2050), op provinciaal niveau (Noord Brabant en Zuid Holland) en op regionaal niveau (zoals de RES Alblasserwaard). Voor meerdere gemeenten werkte Maarten aan participatie rondom de Transitie Visie Warmte en Afwegingskaders Duurzame Energieopwek. In de gemeente Den Haag leidde hij interim de participatie & communicatie voor het programma energietransitie.

img-Victor van Ahee

Victor van Ahee
Counsel/advocaat in het Energy, Industry & Renewables-team van Van Doorne-advocaten in Amsterdam

Victor van Ahee is counsel/advocaat in het Energy, Industry & Renewables-team van Van Doorne-advocaten in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in wet- en regelgeving op het gebied van energie en de energietransitie en adviseert dagelijks op het gebied van elektricitieit, gas, warmte, waterstof en CO2 en daaraan gerelateerde juridische vraagstukken. In zijn praktijk begeleidt hij industriële bedrijven, warmtebedrijven (en andere energieleveranciers), netbeheerders en projectontwikkelaars bij vraagstukken omtrent de energietransitie, variërend van contractering tot vergunningen tot subsidies. 

img-Frank de Bruijn

Frank de Bruijn
Ondernemend en verbindend strateeg in energietransitie

Frank werkt met volle overtuiging als verbindend strateeg met technische en bedrijfskundige kennis en ervaring aan de energietransitie. Hij is initiatiefnemer, uitvoerder en/of adviseur van vele projecten waarbij bedrijven en instellingen concreet en letterlijk verbonden worden met energie(rest)stromen zoals warmte (stoom/warm water), CO2, elektriciteit of biogas. Door zijn langjarige ervaring op het gebied van energie(rest)stromen is hij gevraagd als energie(rest)stromenmakelaar voor de Provincie Noord-Brabant, BOM en Midpoint Brabant. Vanuit deze achtergrond is hij betrokken (geweest) bij vele (rest)warmte/energieprojecten en biogasprojecten in Nederland en Vlaanderen van initiatief tot financial close. Door zijn ervaring op dit gebied kent hij de kansen, succesfactoren en valkuilen in deze projecten.

Deze opleiding is bestemd voor:

Adviseurs energietransitie, werkzaam bij: adviesbureaus, overheden, woningcorporaties, netbeheerders en overige non-profit instellingen. Deze opleiding is zowel geschikt voor jou als je door wil groeien naar de rol adviseur energietransitie als wanneer je behoefte hebt aan meer praktische handvatten voor de uitvoering van de energietransitie.

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden in Utrecht (twee verschillende leslocaties).
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 25 januari 2024 09:30 - 17:00 BCN CS Utrecht
Dag 2 8 februari 2024 09:30 - 17:00 BCN CS Utrecht
Dag 3 29 februari 2024 09:30 - 17:00 BCN CS Utrecht
Dag 4 14 maart 2024 09:30 - 17:00 Valk Hotel Cuijk (ochtend en lunch) + BECC Bio Energie Centrale Cuijk
Dag 5 28 maart 2024 09:30 - 17:00 BCN CS Utrecht

 

Locaties:

BCN CS Utrecht
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Hotel van der Valk 
Raamweg 10
5431 NH  Utrecht
Tel: 0485 335 123

BECC
Lange Oijen 31
5433 NG Katwijk

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@euroforum.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Energie

Onze privacy-policy