Verbinden, versnellen, versterken

Het Klimaatakkoord streeft naar vermindering van de CO2-uitstoot in 2030 met 49% ten opzichte van 1990. Om de ambitie van 500 MW elektrolyservermogen in 2025 en 3 a 4 GW in 2030 te halen, is het cruciaal om onder andere duurzame waterstof op te wekken en grootschalig in te zetten. Hier is een goede samenwerking tussen de publieke en private sector voor essentieel.

Ben jij er ook bij?

Waar Nederland geschikt lijkt voor een transitie naar waterstof, laten de cijfers duidelijk zien dat we nog maar aan het begin staan van de ontwikkeling van groene waterstof. Wil jij ook liever gisteren dan morgen de volgende stappen zetten in deze transitie en leren van en met collega waterstof experts? En wil je weten hoe jij vanuit je rol effectief kunt bijdragen aan het opschalen en innoveren van waterstoftoepassingen?

Kom dan naar het Nationaal Waterstof Congres!

Sfeerimpressie editie 2022

Bekijk het congresprogramma van 2022 Houd mij op de hoogte

 

De belangrijkste thema’s die aan bod komen:

 • Welke mogelijkheden biedt waterstof voor verschillende sectoren?
 • Hoe wordt het opwekken en inzetten van waterstof haalbaar en betaalbaar?
 • Hoe kunnen de publieke en private sector optimaal samenwerken?
 • Welke schaalvergrotingsmogelijkheden zijn er? En wie pakt hierin welke rol?
 • Waar zitten de risico’s?
 • De beschikbare tools voor versnelling van verduurzaming
 • Wat zijn de grootste technische uitdagingen?
 • Het produceren, transporteren en toepassen van waterstof in de toekomst
 • Hoe ziet de transitie naar groene waterstof eruit?
 • Wat zijn de gevolgen voor de burger?
 • Welke nieuwe vaardigheden zijn er nodig voor de waterstofhub van Europa?

 

Tijdens het Nationaal Waterstof Congres staat Verbinden, Versnellen en Versterken centraal. Er is uitgebreid ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan over de uitdagingen en kansen binnen de waterstoftransitie. Er wordt ingezoomd op bestaande voorbeeldprojecten en gebrainstormd over effectieve vervolgstappen.
Met het doel: Samen in de hoogste versnelling naar een duurzame energievoorziening!

 

 

Dit congres is speciaal ontwikkeld voor:

Rijk, provincies, gemeenten, energiebedrijven, netbeheerders, industrie, mkb, afvalverwerkers, transportbedrijven, natuur- en milieuorganisaties, waterschappen, omgevingsdiensten, tuinbouwbedrijven, installatiebedrijven, technologie bedrijven, IT bedrijven, woningcorporaties, financiële instellingen, bouwbedrijven, vastgoedbedrijven, havens, kennisinstellingen, werkgeversorganisaties, vakbonden, consumentenorganisaties, koepelorganisaties, projectonwikkelaars, advocatenkantoren, adviesbureaus

en iedereen die actief is binnen de energietransitie en zich bezig houdt met waterstof. 

 

Bekijk alle foto's van de editie in 2022

Programma editie 2022

 

09:00  

Ontvangst

09:30  

Opening door dagvoorzitter

Rogier Elshout, professioneel dagvoorzitter, programmamaker & presentator. Rogier heeft eerder als dagvoorzitter verschillende debatten en congressen over waterstof en energieopslag geleid. Hij zal gedurende de dag het publiek actief bij het programma betrekken.

09:40 

Keynote speech

De nationale ontwikkeling en toepassing van waterstof

 • De waterstof-ontwikkelingen van verschillende sectoren in Nederland
 • Van knelpunten vanuit de cross-sectorale werkgroep waterstof naar kansen
 • Routekaart waterstof: waar staan we nu en what’s next?

Gijs Postma, MT-lid Directie Energiemarkt, DG Klimaat en Energie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

10:05  

Keynote speech

Hoe verbinden we de energietransitie en leveringszekerheid in Nederland en Europa? 

 • De positie van Nederland en Europa in de internationale energiemarkt 
 • Waar staan we in 2050 met waterstof?
 • Wie zijn er nu aan zet? 

Marc van der Linden, Directeur Hydrogen Development N.V. Gasunie

10:30  

Recharge & Go

Koffie- en theepauze

11:00

 

Talkshow | Een robuuste waterstofketen

Tijdens de talkshow gaan experts vanuit verschillende perspectieven het gesprek met elkaar aan over welke uitdagingen ons staan te wachten bij het bouwen en opschalen van de waterstofketen, op weg naar een duurzamer Nederland. Ze delen hun praktijkervaringen en visie op een robuuste waterstofketen in Nederland.

Jörg Gigler, directeur TKI Nieuw Gas | Topsector Energie
Robert Dencher, Voorzitter, H2Platform
Lennart van der Burg, Waterstofexpert, TNO

Nienke Homan, CEO, Impact Hydrogen
Martijn Duvoort, Director Energy Markets & Strategy, DNV
Stephanie Kool-Claessens, Manager Commercial Business Development, HyCC
Rogier van Elshout, Moderator

 

10 minuten zaalwissel

11:50

Breakout sessies I Ronde 1

Sluit aan bij de sessie die het beste past bij jouw vraagstukken.

1. HYNOCA technologie: een bewezen lokale methode welke complementair is aan de elektrolyser

 • De HYNOCA technologie vermijdt NET 12 kg CO2 per kg H2 wat indirect leidt tot kostenverlaging
 • Een succesvol demonstratieproject in Straatsburg heeft aangetoond dat het project technisch en commercieel haalbaar is om dit ook toe te passen in Alkmaar
 • Op weg om structureel de waterstof producent van NXT Mobility BV in Alkmaar en industriële bedrijven te worden in de regio 

Christian Bestien, Directeur Business Development, EuroNext genoteerde Haffner Energy

 

2. HyDelta research program: an integrated approach to solutions for transportation and hydrogen implementation in the energy system 

 • Phase 1: key results of research on the technical and economic feasibility of large-scale implementation of hydrogen transport and distribution
 • Phase 2: status of the ongoing research: economic and technical aspects of hydrogen transport, social and environmental aspects 
 • Based on 42 separate, public reports compiled and placed in a systems perspective

Dr. Julio Garcia, Coordinator, HyDelta

 

3. Hoe Air Liquide bijdraagt aan de productie en levering van waterstof binnen Europa

 • ELYgator krijgt een elektrolyse-capaciteit van 200 MW in Terneuzen; versterkt de Schelde-Deltaregio als een van de grootste waterstofclusters van Europa
 • Hoe deze waterstof via bestaande infrastructuur en nieuwe transportmiddelen geleverd wordt aan de (lokale) industrie
 • Hoe Airliquide de leiding neemt in het consortium HyTrucks: tegen 2025 1.000 waterstofvrachtwagens en benodigde waterstoftankstations tussen en binnen de havens van Antwerpen, Rotterdam en Duisbur

Diederick Luijten, Vice President Hydrogen Energy & Mobility  | North-West Europe & Kazachstan, Air Liquide

12:15

Lunch

13:15

Breakout sessies I Ronde 2

 1. De grote maatschappelijke transitie van de waterstofeconomie versnellen
  GVNL heeft de ambitie de waterstoftransitie te versnellen door R&D, pilots en opschaling te stimuleren en middels een human capital agenda te zorgen dat de benodigde kennis en skills op tijd en op de juiste plek beschikbaar komen.

  Tijdens deze sessie zal worden ingegaan op elk van die vier instrumenten aan de hand van:
  - De actualiteit van de regelingen waar GVNL budget voor beschikbaar heeft
  - De samenhang tussen deze instrumenten
   

  Tijdens deze sessie is er ruimte voor vragen en gedachtewisseling hoe GVNL maximaal kan bijdragen aan de versnelling.
  Ed Buddenbaum, Programma Manager, Groeifondsprogramma GroenvermogenNL

 2. Het handelsplatform HyXchange speelt een cruciale rol in de waterstofeconomie
  - Nederland geeft als eerste in Europa garanties van oorsprong voor groene waterstof uit en wil de handel in certificaten snel verder uitbouwen, ook internationaal 
  - Het huidige ontwikkelingsplan HyXchange met de 3 pijlers: pilot certificering, simulatie spotmarkt en aanzet tot een internationale prijsindex
  - Op weg naar het doel: een beurs op de Nederlandse waterstofinfrastructuur als centraal handelspunt en prijsindicator 
  Bert den Ouden, Project Director, HyXchange

 3. De rol van waterstof op korte termijn in de gemeentelijke warmte- en energietransitie
  - Pilots in de gebouwde omgeving: waterstof als alternatief voor aardgas (bijvoorbeeld project Wagenborgen in Groningen)
  - Waterstof als oplossing voor vraag- én aanbodcongestie op het elektriciteitsnet
  - Combineren van functies in een smart energy hub bijvoorbeeld met een elektrolyser bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
  Willem Henskes, Business Developer Hydrogen, Essent Netherlands

13:50

Ronde Tafelsessies | Ronde 1

Sluit aan bij de sessie die het beste past bij jouw vraagstukken. Aan de hand van vragen en 
stellingen ga je gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen.

13.50 - 14.20 uur

10 minuten zaalwissel

Waarom het van belang is om de waterstoflekkage laag te houden

 • Het huidige inzicht in de mondiale waterstofcyclus en de stand van de kennis over de milieueffecten daarvan
 • Onderzoek inzichten voor passende bewakingsstrategieën voor de geplande nationale waterstofinfrastructuur 
 • De invloed van transparantie vanuit de industrie, politieke belangen en stakeholders

Prof. dr. Thomas Roeckmann, Professor Atmospheric Physics and Chemistry, Utrecht University


De kansen van waterstofproductie in buitengebieden 

 • Kansen om op korte termijn groene waterstof te gaan produceren in het midden segment tot 50 MW
 • Productie voor lokale industriële verwarming en mobiliteit toepassingen
 • Het proces van kleinschalige lokale opwek van waterstof in het agrarisch domein
 • De samenwerking met verschillende stakeholders  (Friesland Campina, Cosun, Rabobank) 

Eric Hadderingh, CEO, De Nederlandse Waterstof Maatschappij
Wilko van Kampen, Mede initiatief nemer, De Nederlandse Waterstof Maatschappij / H2Agri 


Waterstof door bestaand aardgasnet naar monumentale woningen in Lochem 

 • Samenwerking: Wat zijn hiervoor de belangrijkste succesfactoren en knelpunten? 
 • Urgentie: hoe snel moet een wijkgerichte oplossing schaalbaar zijn?
 • Schaalbaarheid: hoe komen we van pilot Lochem tot een schaalbare aanpak?
 • Energietransitie in gebouwde omgeving - hoe kom je tot collectieve oplossingen waar individuele beslissingen spelen?

Hannah Hogenkamp, Directeur Innovatie, Alliander


HEAVENN: Een proeftuin in Noord-Nederland voor een complete waterstofketen

 • Een van de meest kansrijke waterstofprojecten: productie van groene waterstof met zonneparken op land en windmolenparken op zee
 • De complete H2 value chain: productie, transport en offtake binnen 1 regio met 30 partners – zakelijk, overheid en academisch onderzoek 
 • Europa’s ‘Hydrogen Valley of the Year’ vanwege de volledig functionerende waterstofketen die verder is dan elders in Europa 

Geerte de Jong, Programma manager HEAVENN, New Energy Coalition


Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht

 • Waar we nu staan en waar we naar toe werken richting 2025 binnen het Europese Life New Hyts project en met Europese partners
 • Hoe ver we zijn met de waterstofinfrastructuur in de provincie Utrecht en met de verschillende vervoerssegmenten
 • Hoe Utrecht koppelkansen herkent en creëert

Regina Horbach, Adviseur duurzame mobiliteit, Provincie Utrecht 
Bert Strijker, Senior projectleider waterstof, Provincie Utrecht


Rozenburg heeft een wereldprimeur: de eerste complete waterstofketen van elektrolyse tot verwarming met waterstofketels 

 • Netbeheerders bereiden zich voor op de komst van waterstof
 • Niet de verwachting dat waterstof voor 2030 een belangrijke rol speelt in de gebouwde omgeving, toch is testen van de werking ervan cruciaal: resultaten & kansen 
 • Lopende onderzoeken naar waterstofdistributie door bestaande gasleidingen: geur, zwavel en waterstofkwaliteit voor verschillende waterstofeindapparatuur 

Tessa Hillen, Energietransitie Analist, Stedin


Brandstofcellen: decentrale en duurzame opwek van elektriciteit en warmte in o.a. de glastuinbouw

 • Mix van aardgas en waterstof mogelijk tijdens transitieperiode
 • Nu al toepasbaar 
 • De technische transitie van gas naar waterstof bij een (bestaande) WKK-installatie

Maarten Moolhuysen, Business Development Manager Hydrogen, Essent


Hoe Sweco bijdraagt aan lokale waterstofproductie door het ontwerpen en vergunnen van groene waterstof productie installaties door het hele land

 • Het proces van de eerste goedgekeurde vergunning in de Benelux voor groene waterstof in Vlissingen
 • De kansen en uitdagingen van 5 andere vergelijkbare vergunningen zoals veiligheidsrisico’s en benutten van restwarmte
 • De do’s en dont’s van lokale waterstofproductie voor de energietransitie

Bert van Renselaar, Business director energietransitie, Sweco


Hoe Tata Steel kan bijdragen aan het opzetten van de Nederlandse waterstof economie  

 • Hoe de staalproductie koolstofvrij gemaakt wordt en hoe Tata Steel waterstof gaat inzetten voor de productie van Clean, Green en Circular steel
 • De beschikbaarheid en mogelijkheden van waterstof voor een groene toekomst van de metropoolregio Amsterdam
 • De status en toekomstplannen van de waterstof infrastructuur 

Paul Vonk, Hydrogen Business Lead, Tata Steel Europe
Albert Kassies, Director New Energy, Tata Steel Europe


Uitdagingen om groene waterstof commercieel in te zetten

 • Hoe ziet de groene waterstof waardeketen eruit?
 • Status en leerervaringen eerste 20 MW electrolyser van Everfuel 
 • Hoe kan de Nederlandse overheid de marktontwikkeling versnellen?

Wouter van der Laak, Business Development Manager Benelux, Everfuel


CommodipHy. Import van groene ammoniak als waterstof drager vereist commodificatie: waarom, wanneer en hoe?

 • Het belang van het neerzetten van een pricing point voor ammoniak
 • Noodzakelijke randvoorwaarden voor succes: certificering en regulering van waterstof en ammoniak. Afgestemd op Europees/globaal niveau?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het importeren van groene ammoniak een liquide markt gaat worden (vraag- en aanbod volumes groeien)?

Drs. Robert Jan van Vliet, Adviseur New Energy
Dr. Wouter Jacobs, Executive director, Erasmus Commodity & Trade Center / Hoogleraar, Erasmus Universiteit


Wij ontwikkelen het waterstofnetwerk van Nederland 

 • Op weg naar het waterstofnetwerk in 2030: Hoe komt het waterstofnetwerk eruit te zien en welke stappen zetten wij daarvoor de komende jaren?  
 • Welke kansen biedt het waterstofnetwerk? 
 • Hoe kunnen we samen de transitie naar waterstof versnellen? 

Eddie Lycklama - Nijeholt, Integration Manager Hydrogen Network Netherlands, Hynetwork Services (100% dochteronderneming van Gasunie)


Neem een kijkje bij de Race Auto in de pauzeruimte, en maak een praatje met Forze Hydrogen Racing.


Neem een kijkje bij de Eco-Runner in de pauzeruimte, en maak een praatje met TU Delft.

14:30 

Recharge & Go

Koffie- en theepauze

15:00 

Ronde Tafelsessies | Ronde 2

Sluit aan bij de sessie die het beste past bij jouw vraagstukken. Aan de hand van vragen en stellingen ga je gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen.

15.00 - 15:30 uur

Waarom het van belang is om de waterstoflekkage laag te houden

 • Het huidige inzicht in de mondiale waterstofcyclus en de stand van de kennis over de milieueffecten daarvan
 • Onderzoek inzichten voor passende bewakingsstrategieën voor de geplande nationale waterstofinfrastructuur 
 • De invloed van transparantie vanuit de industrie, politieke belangen en stakeholders

Prof. dr. Thomas Roeckmann, Professor Atmospheric Physics and Chemistry, Utrecht University


De kansen van waterstofproductie in buitengebieden 

 • Kansen om op korte termijn groene waterstof te gaan produceren in het midden segment tot 50 MW
 • Productie voor lokale industriële verwarming en mobiliteit toepassingen
 • Het proces van kleinschalige lokale opwek van waterstof in het agrarisch domein
 • De samenwerking met verschillende stakeholders  (Friesland Campina, Cosun, Rabobank) 

Eric Hadderingh, CEO, De Nederlandse Waterstof Maatschappij
Wilko van Kampen, Mede initiatief nemer, De Nederlandse Waterstof Maatschappij / H2Agri 


Waterstof door bestaand aardgasnet naar monumentale woningen in Lochem 

 • Samenwerking: Wat zijn hiervoor de belangrijkste succesfactoren en knelpunten? 
 • Urgentie: hoe snel moet een wijkgerichte oplossing schaalbaar zijn?
 • Schaalbaarheid: hoe komen we van pilot Lochem tot een schaalbare aanpak?
 • Energietransitie in gebouwde omgeving - hoe kom je tot collectieve oplossingen waar individuele beslissingen spelen? 

Hannah Hogenkamp, Directeur Innovatie, Alliander


HEAVENN: Een proeftuin in Noord-Nederland voor een complete waterstofketen

 • Een van de meest kansrijke waterstofprojecten: productie van groene waterstof met zonneparken op land en windmolenparken op zee
 • De complete H2 value chain: productie, transport en offtake binnen 1 regio met 30 partners – zakelijk, overheid en academisch onderzoek 
 • Europa’s ‘Hydrogen Valley of the Year’ vanwege de volledig functionerende waterstofketen die verder is dan elders in Europa 

Geerte de Jong, Programma manager HEAVENN, New Energy Coalition


Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht

 • Waar we nu staan en waar we naar toe werken richting 2025 binnen het Europese Life New Hyts project en met Europese partners
 • Hoe ver we zijn met de waterstofinfrastructuur in de provincie Utrecht en met de verschillende vervoerssegmenten
 • Hoe Utrecht koppelkansen herkent en creëert

Regina Horbach, Adviseur duurzame mobiliteit, Provincie Utrecht 
Bert Strijker, Senior projectleider waterstof, Provincie Utrecht


Rozenburg heeft een wereldprimeur: de eerste complete waterstofketen van elektrolyse tot verwarming met waterstofketels 

 • Netbeheerders bereiden zich voor op de komst van waterstof
 • Niet de verwachting dat waterstof voor 2030 een belangrijke rol speelt in de gebouwde omgeving, toch is testen van de werking ervan cruciaal: resultaten & kansen 
 • Lopende onderzoeken naar waterstofdistributie door bestaande gasleidingen: geur, zwavel en waterstofkwaliteit voor verschillende waterstofeindapparatuur 

Tessa Hillen, Energietransitie Analist, Stedin


Brandstofcellen: decentrale en duurzame opwek van elektriciteit en warmte in o.a. de glastuinbouw

 • Mix van aardgas en waterstof mogelijk tijdens transitieperiode
 • Nu al toepasbaar 
 • De technische transitie van gas naar waterstof bij een (bestaande) WKK-installatie

Maarten Moolhuysen, Business Development Manager Hydrogen, Essent

 

Hoe Sweco bijdraagt aan lokale waterstofproductie door het ontwerpen en vergunnen van groene waterstof productie installaties door het hele land

 • Het proces van de eerste goedgekeurde vergunning in de Benelux voor groene waterstof in Vlissingen
 • De kansen en uitdagingen van 5 andere vergelijkbare vergunningen zoals veiligheidsrisico’s en benutten van restwarmte
 • De do’s en dont’s van lokale waterstofproductie voor de energietransitie

Bert van Renselaar, Business director energietransitie, Sweco


Hoe Tata Steel kan bijdragen aan het opzetten van de Nederlandse waterstof economie  

 • Hoe de staalproductie koolstofvrij gemaakt wordt en hoe Tata Steel waterstof gaat inzetten voor de productie van Clean, Green en Circular steel
 • De beschikbaarheid en mogelijkheden van waterstof voor een groene toekomst van de metropoolregio Amsterdam
 • De status en toekomstplannen van de waterstof infrastructuur 

Paul Vonk, Hydrogen Business Lead, Tata Steel Europe
Albert Kassies, Director New Energy, Tata Steel Europe


Uitdagingen om groene waterstof commercieel in te zetten

 • Hoe ziet de groene waterstof waardeketen eruit?
 • Status en leerervaringen eerste 20 MW electrolyser van Everfuel 
 • Hoe kan de Nederlandse overheid de marktontwikkeling versnellen?

Wouter van der Laak, Business Development Manager Benelux, Everfuel


CommodipHy. Import van groene ammoniak als waterstof drager vereist commodificatie: waarom, wanneer en hoe?

 • Het belang van het neerzetten van een pricing point voor ammoniak
 • Noodzakelijke randvoorwaarden voor succes: certificering en regulering van waterstof en ammoniak. Afgestemd op Europees/globaal niveau?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het importeren van groene ammoniak een liquide markt gaat worden (vraag- en aanbod volumes groeien)?

Drs. Robert Jan van Vliet, Adviseur New Energy
Dr. Wouter Jacobs, Executive director, Erasmus Commodity & Trade Center / Hoogleraar, Erasmus Universiteit


Wij ontwikkelen het waterstofnetwerk van Nederland 

 • Op weg naar het waterstofnetwerk in 2030: Hoe komt het waterstofnetwerk eruit te zien en welke stappen zetten wij daarvoor de komende jaren?  
 • Welke kansen biedt het waterstofnetwerk? 
 • Hoe kunnen we samen de transitie naar waterstof versnellen? 

Eddie Lycklama - Nijeholt, Integration Manager Hydrogen Network Netherlands, Hynetwork Services (100% dochteronderneming van Gasunie)


Neem een kijkje bij de Race Auto in de pauzeruimte, en maak een praatje met Forze Hydrogen Racing.


Neem een kijkje bij de Eco-Runner in de pauzeruimte, en maak een praatje met TU Delft.

10 minuten zaalwissel

15:40 

Virtual Q&A Session

A collaborative and cooperative approach in Europe's energy transition 

 • The European hydrogen strategy: the potential of hydrogen 
 • Scaling up the production and deployment of sustainable hydrogen 
 • Investing in hydrogen as an industrial opportunity for the EU 

Jorgo Chatzimarkakis, CEO, Hydrogen Europe
Rogier Elshout, Chair of the day

15:55  

Keynote speech

Waarom het belangrijk is dat dingen mogen mislukken en hiervan te leren binnen de waterstoftransitie

 • Hoe je de waterstoftransitie helpt versnellen ondanks de dynamische complexiteit
 • Mislukkingen domineren successen: hoe maak je hier juist briljante mislukkingen van?
 • 16 patronen herkennen in mislukkingen om optimaal te leren van jezelf en anderen

Prof. dr. Paul Iske, Chief Failure Officer, Institute of Brilliant Failures & Hoogleraar Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University

16:20 

Wrap up & What's Next

Rogier Elshout, professioneel dagvoorzitter, programmamaker & presentator

16:30  

Borrel & Bites

Ontmoet nieuwe relaties en oude bekenden gedurende de netwerkborrel. Zo reis je na de spits weer naar huis!

Sprekers editie 2022

 

De dagvoorzitter

img-Rogier Elshout

Rogier Elshout
Professioneel dagvoorzitter, programmamaker & presentator

Rogier heeft eerder als dagvoorzitter verschillende debatten en congressen over waterstof en energieopslag geleid. Zo was hij onder andere dagvoorzitter bij verschillende events over regionale waterstof strategieën, webinars voor TNO en andere debatten over de toepassing van waterstof en de energietransitie.   
 

Sprekers:

img-Jörg Gigler
Jörg Gigler

directeur TKI Nieuw Gas, Topsector Energie

img-Gijs Postma
Gijs Postma

MT-lid Directie Energiemarkt, DG Klimaat en Energie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

img-Lennart van der Burg
Lennart van der Burg

Waterstofexpert, TNO

img-Hannah Hogenkamp
Hannah Hogenkamp

Directeur Innovatie, Alliander

img-Robert Dencher
Robert Dencher

Voorzitter, H2Platform

img-Eric Hadderingh
Eric Hadderingh

CEO, De Nederlandse Waterstof Maatschappij

img-Prof. dr. Paul Iske
Prof. dr. Paul Iske

Chief Failure Officer, Institute of Brilliant Failures & Hoogleraar Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University

img-Ed Buddenbaum
Ed Buddenbaum

Programma Manager, Groeifondsprogramma GroenvermogenNL

img-Christian Bestien
Christian Bestien

Directeur Business Development, EuroNext genoteerde Haffner Energy

img-Dr. Julio Garcia
Dr. Julio Garcia

Coordinator, HyDelta

img-Nienke Homan
Nienke Homan

CEO, Impact Hydrogen

img-Prof. dr. Thomas Roeckmann
Prof. dr. Thomas Roeckmann

Professor Atmospheric Physics and Chemistry, Utrecht University

img-Bert den Ouden
Bert den Ouden

Project Director, HyXchange

img-Tessa Hillen
Tessa Hillen

Energietransitie Analist, Stedin

img-Marc van der Linden
Marc van der Linden

Directeur Hydrogen Development N.V. Gasunie

img-Martijn Duvoort
Martijn Duvoort

Director Energy Markets & Strategy, DNV

img-Willem Henskes
Willem Henskes

Business Developer Hydrogen, Essent Netherlands

img-Jorgo Chatzimarkakis
Jorgo Chatzimarkakis

CEO, Hydrogen Europe

img-Geerte de Jong
Geerte de Jong

Programma manager HEAVENN, New Energy Coalition

img-Diederick Luijten
Diederick Luijten

Vice President Hydrogen Energy & Mobility | North-West Europe & Kazachstan, Air Liquide

img-Regina Horbach
Regina Horbach

Adviseur duurzame mobiliteit, Provincie Utrecht

img-Bert Strijker
Bert Strijker

Senior projectleider waterstof, Provincie Utrecht

img-Maarten Moolhuysen
Maarten Moolhuysen

Business Development Manager Hydrogen, Essent

img-Bert van Renselaar
Bert van Renselaar

Business director energietransitie, Sweco

img-Paul Vonk
Paul Vonk

Hydrogen Business Lead, Tata Steel Europe

img-Albert Kassies
Albert Kassies

Head of New Energy, Tata Steel Europe

img-Stephanie Kool-Claessens
Stephanie Kool-Claessens

Manager Commercial Business Development, HyCC

img-Wilko van Kampen
Wilko van Kampen

Mede initiatief nemer, De Nederlandse Waterstof Maatschappij / H2Agri

img-Wouter van der Laak
Wouter van der Laak

Business Development Manager Benelux, Everfuel

img-Drs. Robert Jan van Vliet
Drs. Robert Jan van Vliet

Adviseur New Energy

img-Dr. Wouter Jacobs
Dr. Wouter Jacobs

Executive director, Erasmus Commodity & Trade Center / Hoogleraar, Erasmus Universiteit

img-Eddie Lycklama - Nijeholt
Eddie Lycklama - Nijeholt

Integration Manager Hydrogen Network Netherlands, Hynetwork Services (100% dochteronderneming van Gasunie)

Algemene Informatie

Datum:

7 december 2023

Locatie:

Jaarbeurs Utrecht Supernova
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
tel: +31 (0)30 295 5881

Routebeschrijving

Jouw investering

Tickets Prijs
Overheden, kennisinstellingen en woningcorporaties €399,-
Overige organisaties €799,-
Mis het niet en schrijf je in!

Een plek op het innovatieplein 
Wil jij een mooie plek krijgen op het innovatieplein van het Nationaal Waterstof Congres? Maak dit dan kenbaar door je ideeën in te sturen via luc.giesen@euroforum.nl

(Kennis)partners van het nationaal waterstof congres

Een plek op het innovatieplein 
Wil jij een mooie plek krijgen op het innovatieplein van het Nationaal Waterstof Congres? Maak dit dan kenbaar door je ideeën in te sturen via

 

Inschrijven

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!